อาหารและสารอาหาร  ประกอบด้วยอาหารที่ได้จากพืช คือผักต่างๆ อาหารที่ได้จากสัตว์ คือเนื้อต่างๆ  อาหารที่ไม่ได้จากพืชและสัตว์ คือ สีผสมอาหาร น้ำ การรับประทานอาหารจำพวกโปรตีน คาโบไฮเดรด ไขมัน

อาหารเหล่านี้ให้มีทั้งโทษและประโยชน์หากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้ไปสะสมในร่างกายอาจเกิดโรคได้

อาหารต่างๆเหล่านี้มีทั้งวิตามิน เค เอ บี  อี  อาหารที่เรารับประทานกันส่วนมากก็ล้วนประกอบไปด้วยสิ่งเจือปนสิ่งปน

บ้างก็ให้ประโยชน์แต่บ้างก็ให้โทษเช่น การที่เรากินหมูปิ้ง ในหมูก็จะประกอบไปด้วย คาโบไฮเดรก ไขมัน

 แต่ในทางกลับกันก็มีสารเจือปน คือ ฝุ่ง โลหะจากเตาปิ้ง เป็นต้น

Advertisements