ถ้านักเรียนเป็นนักโภชนาการอาหาร วันหนึ่งหลังจากที่นักเรียนบรรยายเรื่องอาหารและสารอาหารเสร็จ

 ได้มีผู้เข้ารับการฟังบรรยายคนหนึ่งเข้ามาปรึกษานักเรียนว่า ตอนนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเขา

 ทำให้เวลาทำอะไรไม่สะดวก ชาตามเนื้อตัว ปวดเมื่อยตามร่างกายในฐานะที่เป็นนักโภชนาการ นักเรียนจะมีวิธีช่วยเขาอย่างไร

   

                        ภาระกิจ

 1  วิเคราะห์ว่า อาหารมีกี่ประเภท
  2  อธิบายให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของอาหาร
  3 ให้คำแนะนำว่าควรรับประทานอาหารประเภทไดเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดโรค

Advertisements