โทษของการขาดสารอาหาร

ในกรณีที่มีการทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่เป็นเวลานาน

         •  ขาดวิตามิน เอ ทำให้เกิดโรคตาฟาง ผิวแห้ง ผมร่วง เล็บเปราะ
         •  ขาดวิตามิน บี ทำให้เกิดโรคเหน็บชา ปากเปื่อย ลิ้นแตก
         •  ขาดวิตามิน ซี ทำให้เกิดโรคลักปิดลักเปิด เลือดออกตามไรฟัน
         •  ขาดวิตามิน ดี ทำให้เกิดโรคกระดูกอ่อน
         •  ขาดวิตามิน เค ทำให้เลือกไม่แข็งตัว
         •  ขาดคาร์โบไฮเดรตจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย
         •  ขาดโปรตีนจะทำให้ร่างกายแคระแกรน

Advertisements