ผลเสียหรือโทษของการรับประทานอาหารไม่ถูกวิธี
     •  การรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานานจะทำให้เราได้รับสารอาหารนั้นๆ

อย่างเดียว นอกจากจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์แล้วยังจะเกิดโทษต่อร่างกาย เช่น การทานอาหารที่มีรสเค็มเป็นเวลานาน

 ร่ายกายต้องการเกลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การที่คนที่ชอบกินอาหารเค็มมากๆ จะทำให้ไตต้องทำงานหนัก

 เพราะไตจะทำการกลั่นความเค็มแยกออกแล้วนำไปทิ้งผ่านทางปัสสาวะ
       •  การรับประทานอาหารที่มีความร้อนมากๆ จะทำให้ปากพอง หรือลิ้นชา เนื่องจากความร้อนไปสร้างความเสียหาย หรือในรายที่มีการทานอาหารร้อนติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดโรคมะเร็งที่หลอดอาหาร
        •  การรับประทานอาหารที่เผ็ดมาก จะทำให้เป็นแผลในกระเพาอาหาร

       •  การทานของที่มีรสอาหารไม่ตรงเหวานมากๆ จะทำให้ฟันผุ เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน
       •  การทานอาหารไม่เป็นเวลาจะทำเป็นโรคกระเพาะอาหาร

                                                    ผักผลไม้

                                             ผักผลไม้

Advertisements