แสง

 เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตมาก  เพราะแสงกระตุ้นการเจริญของปลายยอดและปลายราก

 เป็นปัจจัยในการสร้างอาหารของพืชในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  การปลูกพืชในที่ร่มแสงไม่เพียงพอ

จะเจริญเติบโตช้า

 

ภาพการดูดคายคลอโลฟิวซ์

        ดิน

 ปริมาณแร่ธาตุอาหารในดิน  ความเปรี้ยว  ความเค็ม  และความพรุนของดินต่างก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแร่ธาตุที่สำคัญ  ได้แก่ 

 ไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

      น้ำหรือความชื้น    

 น้ำทำให้รากพืชสามารถดูดแร่ธาตุอาหารเข้าสู่ลำต้นลำเลียงแร่ธาตุและสารอาหารภายในลำต้น  ช่วยปรับอุณหภูมิช่วยให้ขบวนการต่างๆดำเนินไปได้

พืชจะแสดงอาการขาดน้ำออกมาอย่างชัดเจนด้วยการเหี่ยวเฉา

 

 อากาศและอุณหภูมิ  

     ก็จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกออกผลได้ดี  เช่น  แอปเปิลเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น  ถ้านำมาปลูกในประเทศที่มีอากาศร้อน  

แอปเปิลก็จะไม่โตหรือถ้าโตก็ไม่ติดผล

 

ภาพการคายออกซิเจนของพืช

Advertisements