ประโยชน์ของอาหาร

    ประโยชน์ของการรับประทานอาหาร

         ประโยชน์ของการรับประทานอาหาร คือ สิ่งที่รับประทานไปแล้วทำให้เกิด ประโยชน์ ต่อร่างกาย เช่น ถ้าเราต้องทำงานหนัก

ควรทานอาหารจำพวก คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จำนวนมากๆ เพราะคาร์โบไฮเดรต และไขมันจะให้พลังงานกับร่างกาย

แต่ไม่ได้หมายความว่าให้หยุดการทานอาหารอย่างอื่น เพียงแต่ต้องทานอาหารที่เน้น คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เท่านั้นบางท้องที่เช่น

ที่แถบที่มีอากาศหนาวจัด ควรทานอาหารจำพวกไขมันเพราะไขมันจะให้ความอบอุ่นกับร่างกาย

Advertisements