การสร้างอาหารของพืช

การสร้างอาหารของพืช เรียกว่า  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   สารที่สำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง คือ   คลอโรฟิลล์

ซึ่งมีสีเขียวและมีอยู่ที่ใบของพืช  พืชจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นน้ำตาล

 และก๊าซออกซิเจนมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวช่วยโดยคาร์บอนไดออกไซค์จะผ่านเข้าไปทางรูใบขณะที่รากดูดน้ำขึ้นมาน้ำตาลจะถูกเปลี่ยน

ไปเป็นแป้งสะสมไว้ที่ใบและลำเลียงไปสะสมตามส่วนต่างๆ ของพืช 

ภาพการสังเคราะห์แสงของพืช

Advertisements