ครูนิภาให้นักเรียนชั้น ป.4 ช่วยกันปลูกผัก โดยให้ปลูก    คนละหนึ่งแปลง หลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์

ครูนิภาก็มา  ตรวจดูผักที่นักเรียนปลูก ก็ปรากฏว่าผักของเด็กชายบุญมี เหี่ยวเฉาและล้มตายถ้าสมมติว่า

นักเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพืช และเด็กชายบุญมีมาขอความช่วยเหลือ นักเรียนจะมีข้อแนะนำและ

วิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

                                        ภาระกิจ

   1. วิเคราะห์สาเหตุของผักว่าทำไมผักถึงเหี่ยวเฉาและล้มตายพร้อมให้เหตุผล

   2 .อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาว่าควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

    3.แนะนำวิธีการดูแลผักไม่ให้เหี่ยวเฉาและล้มตาย

Advertisements