ฐานความช่วยเหลือเรื่องอาหารและสารอาหาร

ใส่ความเห็น

                       

       กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา

Advertisements

ธนาคารความรู้เรื่องความคิดรวดยอด

ใส่ความเห็น

        อาหารและสารอาหาร  ประกอบด้วยอาหารที่ได้จากพืช คือผักต่างๆ อาหารที่ได้จากสัตว์ คือเนื้อต่างๆ  อาหารที่ไม่ได้จากพืชและสัตว์ คือ สีผสมอาหาร น้ำ การรับประทานอาหารจำพวกโปรตีน คาโบไฮเดรด ไขมัน

อาหารเหล่านี้ให้มีทั้งโทษและประโยชน์หากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้ไปสะสมในร่างกายอาจเกิดโรคได้

อาหารต่างๆเหล่านี้มีทั้งวิตามิน เค เอ บี  อี  อาหารที่เรารับประทานกันส่วนมากก็ล้วนประกอบไปด้วยสิ่งเจือปนสิ่งปน

บ้างก็ให้ประโยชน์แต่บ้างก็ให้โทษเช่น การที่เรากินหมูปิ้ง ในหมูก็จะประกอบไปด้วย คาโบไฮเดรก ไขมัน

 แต่ในทางกลับกันก็มีสารเจือปน คือ ฝุ่ง โลหะจากเตาปิ้ง เป็นต้น

ธนาคารความรู้เรื่องสารเจือปนในอาหาร

ใส่ความเห็น

สารเจือปนในอาหาร 

โดยปกตินั้นการทำอาหารแต่ละต้องมีส่วนผสมหลายชนิด เพื่อประกอบเป็นอาหารสิ่งเจือปนในอาหาร ได้แก่ น้ำตาล เกลือ น้ำปลา พริก เครื่องเทศ สี ผงชูรส
         ประโยชน์ ของสิ่งเจือปน
    •  น้ำตาลจะให้พลังงานกับร่างกาย
    •  เกลือ จะให้ธาตุไอโอดีน เพื่อป้องกันโรคคอพอก
    •  น้ำปลา จะมีโปรตีน ให้พลังงาน ธาตุไอโอดีน วิตามิน ทำให้ร่างกายสุขภาพดี
    •  พริก ให้วิตามิน ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี ป้องกันโรค
    •  มะนาว จะให้วิตามินซี ช่วยให้ป้องกันโรคหวัด
    •  เครื่องเทศ ให้วิตามิน ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี ป้องกันโรค

โทษ ของสิ่งเจือปน
     •  น้ำตาลทานจำนวนมากทำให้ฟันผุ เป็นโรคเบาหวาน
    •  เกลือ ทานมากๆ ทำให้ไตทำงานหนัก อาจทำให้เป็นโรคไต
     •  พริก ถ้าเผ็ดมากๆ ทำให้กัดกระเพาะอาหาร
     •  ผงชูรส ทำให้ ผมร่วง กระดูกพรุน
     •  สารกันบูด ทำให้เป็นโรคมะเร็ง

        การเลือกใช้สิ่งเจือปน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

 การเลือกใช้ควรรู้ว่าเมือไรที่รางกายต้องการ เช่น เป็นโรคหวัดบ่อย ควรหาน้ำส้ม หรือน้ำมะนาวมาทาน เพราะในส้มจะมีวิตามินซี

 ซึ่งจะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคหวัดได้อย่างดี
        ในภาวะที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์ ผู้หญิงจะต้องสะสมธาตุเหล็กจำนวนมาก ดังนั้นควรทาน ใบตำลึง ตั้งช่าย นมสด ฟักทอง เป็นจำนวนมาก

 เพื่อนำไว้ใช้ในการคลอดบุตร ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์ ควรทานเกลือมากๆ เพื่อให้ลูกในท้องไม่ขาดเกลือ อันจะนำไปสู่โรค คอหอยพอก

                                               หญิงตั้งครรภ์

ธนาคารความรู้เรื่องโทษของการขาดสารอาหาร

ใส่ความเห็น

 

โทษของการขาดสารอาหาร

ในกรณีที่มีการทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่เป็นเวลานาน

         •  ขาดวิตามิน เอ ทำให้เกิดโรคตาฟาง ผิวแห้ง ผมร่วง เล็บเปราะ
         •  ขาดวิตามิน บี ทำให้เกิดโรคเหน็บชา ปากเปื่อย ลิ้นแตก
         •  ขาดวิตามิน ซี ทำให้เกิดโรคลักปิดลักเปิด เลือดออกตามไรฟัน
         •  ขาดวิตามิน ดี ทำให้เกิดโรคกระดูกอ่อน
         •  ขาดวิตามิน เค ทำให้เลือกไม่แข็งตัว
         •  ขาดคาร์โบไฮเดรตจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย
         •  ขาดโปรตีนจะทำให้ร่างกายแคระแกรน

ธนาคารความรู้เรื่องผลเสียหรือโทษของการรับประทานอาหารไม่ถูกวิธี

ใส่ความเห็น

ผลเสียหรือโทษของการรับประทานอาหารไม่ถูกวิธี
     •  การรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานานจะทำให้เราได้รับสารอาหารนั้นๆ

อย่างเดียว นอกจากจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์แล้วยังจะเกิดโทษต่อร่างกาย เช่น การทานอาหารที่มีรสเค็มเป็นเวลานาน

 ร่ายกายต้องการเกลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การที่คนที่ชอบกินอาหารเค็มมากๆ จะทำให้ไตต้องทำงานหนัก

 เพราะไตจะทำการกลั่นความเค็มแยกออกแล้วนำไปทิ้งผ่านทางปัสสาวะ
       •  การรับประทานอาหารที่มีความร้อนมากๆ จะทำให้ปากพอง หรือลิ้นชา เนื่องจากความร้อนไปสร้างความเสียหาย หรือในรายที่มีการทานอาหารร้อนติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดโรคมะเร็งที่หลอดอาหาร
        •  การรับประทานอาหารที่เผ็ดมาก จะทำให้เป็นแผลในกระเพาอาหาร

       •  การทานของที่มีรสอาหารไม่ตรงเหวานมากๆ จะทำให้ฟันผุ เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน
       •  การทานอาหารไม่เป็นเวลาจะทำเป็นโรคกระเพาะอาหาร

                                                    ผักผลไม้

                                             ผักผลไม้

ธนาคารความรู้เรื่องประโยชน์ของอาหาร

ใส่ความเห็น

ประโยชน์ของอาหาร

    ประโยชน์ของการรับประทานอาหาร

         ประโยชน์ของการรับประทานอาหาร คือ สิ่งที่รับประทานไปแล้วทำให้เกิด ประโยชน์ ต่อร่างกาย เช่น ถ้าเราต้องทำงานหนัก

ควรทานอาหารจำพวก คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จำนวนมากๆ เพราะคาร์โบไฮเดรต และไขมันจะให้พลังงานกับร่างกาย

แต่ไม่ได้หมายความว่าให้หยุดการทานอาหารอย่างอื่น เพียงแต่ต้องทานอาหารที่เน้น คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เท่านั้นบางท้องที่เช่น

ที่แถบที่มีอากาศหนาวจัด ควรทานอาหารจำพวกไขมันเพราะไขมันจะให้ความอบอุ่นกับร่างกาย

ธนาคารความรู้เรื่องอาหารและสารอาหาร

ใส่ความเห็น

                  

    แหล่งที่มาของอาหาร

      มนุษย์ สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการดำรงชีวิต หรือที่เรียกว่า ปัจจัยสี่ ได้แก่

ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

      อาหาร คือ ของกิน สิ่งที่เรารับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ ข้าว อาหารหลักของชาวเอเชีย ขนมปัง

อาหารหลักของชาติแถบยุโรป ผัก ผลไม้ต่างๆ ดังนั้นเรา จึงจำเป็นต้องเลือกรับประทานให้ถูกสัดส่วน เหมาะสมกับวัย

 อาหารที่ได้จากพืช

  อาหารที่ได้จากพืช จะแบ่งตามลักษณะการบริโภคได้ 2 ลักษณะคือ
การบริโภคโดยตรง    เช่น ผักต่างๆ ผลไม้ ส้ม แตงโม ลำไย มะพร้าว มะนาว

การแปรรูปก่อนการบริโภค ได้แก่ แป้ง วุ้นเส้น เต้าหู้ แยม น้ำตาล ขนมต่างๆ ที่ทำมาจากแป้ง

 

อาหารที่ได้จากสัตว์

อาหารที่มาจากสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ น้ำมัน เนย นม

 

อาหารที่ไม่ได้จากพืชและสัตว์

  อาหารที่ไม่ได้มาจาก พืชและสัตว์ ได้แก่ น้ำ สารปรุงแต่งอาหารน้ำส้ม สีผสมอาหาร

 

Older Entries